Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Arduino : Μάθηση στη πράξη-Δομή Επιλογής

40 λεπτά

Προγραμματίζω με Ardublock

Φύλλα Εργασίας

Στο περιβάλλον  του Ardublock  εντοπίστε τα παρακάτω πλακίδια και δημιουργήστε το πρόγραμμα:του φύλλου εργασίας.

Εκτός από τη βασική έκδοση του περιβάλλοντος Arduino IDE, υπάρχει και μια παραλλαγμένη έκδοση Scratch , η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γράψουμε προγράμματα για το Arduino ( S4A - Scratch For Arduino)  που επίσης είναι ανοικτού κώδικα και δωρεάν. Το πλεονέκτημα της έκδοσης αυτής είναι ο οπτικός προγραμματισμός (blocks όπως στο Scratch) σε σχέση με το γράψιμο εντολών στο κλασσικό περιβάλλον.Στη παρούσα φάση χρησιμοποιείται το ArduBlock, το οποίο  παρόμοιας λογικής και χρησιμοποιεί επίσης οπτικό προγραμματισμό μέσω έτοιμων blocks για τον προγραμματισμό του.Ετσι λοιπόν  δίνονται τα δομικά στοιχεία των εντολών του Ardublock στην εικόνα που ακολουθεί.Οι μαθητές μεσω της ανακαλυπτικής μάθησης πρέπει να αποκτήσουν κριτική σκέψη ώστε να κτίσουν το πρόγραμμα τους . Κατόπιν να φορτωσουν το πρόγραμμα στο κύκλωμα με το arduino και τα 3 leds που ειχαν υλοποιήσει στην αρχή της φάσης και να απαντησουν συνεργαζόμενοι με την ομάδα τους στα ερωτήματα του επισυναπτόμενου φύλλου εργασίας

 

 

 

Στο περιβάλλον του Ardublock εντοπίστε τα παρακάτω πλακίδια και δημιουργήστε το πρόγραμμα:του φύλλου εργασίας.

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΥΡΩΝΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)