Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Γνωριμία με τον υπολογιστή

20 λεπτά

Ανίχνευση πρότερων γνώσεων των μαθητών

Ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στην ολομέλεια με τη μορφή εικόνας, την κεντρική ιδέα του υπό διερεύνηση θέματος, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Περιμετρικά της κεντρικής ιδέας, βρίσκονται διάφορες εικόνες σχετικές ή μη ως προς την ιδέα που μελετάται.

Ο/η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά να αξιοποιήσουν τις πρότερες γνώσεις που διαθέτουν, προκειμένου να εξακτινώσουν γύρω από το θέμα, εικόνες που σχετίζονται σε εννοιολογικό και λειτουργικό επίπεδο με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Παράλληλα, ο/η εκπαιδευτικός καταγράφει τα σχόλια των παιδιών και τις ιδέες τους, έτσι ώστε να έχει μία σαφή εικόνα αφενός για τις αναπαραστάσεις που διαθέτουν και αφετέρου για να προσδιορίσει πιθανές παρανοήσεις και λάθη.

Εννοιολογική χαρτογράφηση πρότερων γνώσεων

Διευκρίνιση: 
Τα παιδιά με την τεχνική του "σύρε και άσε", παροτρύνονται να τοποθετήσουν γύρω από τον υπολογιστή, τις σχετικές με το θέμα εικόνες και να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΛΛΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)