Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Γνωριμία με τον υπολογιστή

30 λεπτά

Αναγώριση των βασικών μονάδων του υπολογιστή

Ο/η εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες που στοχεύουν σε μία δυναμική διαδικασία γνωριμίας των μαθητών με το σύστημα του ηλεκτρονικού υπολογιστή και τις βασικές του μονάδες.

Η πρώτη δραστηριότητα που αξιοποιεί το διαδραστικό βίντεο, προτείνεται να υλοποιηθεί στην ολομέλεια, έτσι ώστε να ευνοηθούν γνωστικές συγκρούσεις μέσα από τη διατύπωση απόψεων όλων των παιδιών, αλλά και η απόκτηση πληροφοριών με τρόπους που ενισχύουν όλα τα γνωστικά προφίλ των μαθητών της τάξης.

Η δεύτερη δραστηριότητα που αξιοποιεί τις κάρτες ερωτήσεων, προτείνεται να εφαρμοστεί με μικρές ομάδας (κυρίως δυάδες) προκειμένου να ενισχυθούν επιπλέον και οι λιγότερο δυναμικοί μαθητές μέσα από τη θετική αλληλεξάρτηση με πιο δυναμικούς συνομήλικους, όπως αυτή υπαγορεύεται από τη Ζώνη Εγγύτερης Ανάπτυξης.

Γνωριμία με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τις βασικές του μονάδες

Διευκρίνιση: 
Ο/η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά να παρατηρήσουν κάθε εικόνα του βίντεο και να αναγνωρίσουν τι βλέπουν. Οι πληροφορίες που δίνονται στη συνέχεια του βίντεο λειτουργούν ως ένα κριτήριο επαλήθευσης ή διάψευσης των προβλέψεων που έχουν διατυπωθεί

Αναγνώρισε το είδος συσκευής του υπολογιστή

Διευκρίνιση: 
Ο/η εκπαιδευτικός προτρέπει τα παιδιά να πληκτρολογήσουν την κατάλληλη λέξη, που προσδιορίζει το είδος της συσκευής που αναγνωρίζουν σε κάθε κάρτα
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΛΛΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)