Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Everyday life in ancient Greece

50 λεπτά

What are the differences?

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει από την πρώτη φάση του σεναρίου, μιλάνε για διαφορές ανάμεσα στη ζωή στην αρχαία Ελλάδα και τη σύγχρονη και εξερευνούν μια ιστοσελίδα για να βρουν περισσότερες διαφορές. Παίζουν διαδραστικά με χρήσιμο λεξιλόγιο και αποτυπώνουν τις διαφορές που ανακαλύπτουν σε ένα project,  στο φύλλο εργασίας 1 στο τέλος του μαθήματος.

How was life in ancient Greece different from life in modern Greece?

Find more differences.

Διευκρίνιση: 
Surf the website and find more differences between life in modern and ancient Greece. Use your findings to do the project in the worksheet.

Useful words!

Διευκρίνιση: 
You can use these words to talk about the differences between life in ancient Greece and modern Greece.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΠΡΑΤΣΟΛΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)