Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Παραλλαγές στη Δομή Επανάληψης

40 λεπτά

Η Δ.Ε. ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

Παρουισάζεται η παραλλαγή [ ... ] ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ και οι μαθητές καλούνται να λύσουν σχετικά προβλήματα

Μια δεύτερη ματιά στον Έλεγχο Εγκυρότητας

Τα σωστά αποτελέσματα δεν προκύπτουν πάντα από κομψούς αλγόριθμους

Η φιλοσοφία της Δομής Επανάληψης

Σε τι νομίζεις ότι οφείλεται η πολλαπλή εμφάνιση εντολών στις εκδοχές 1 και 2;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Έλεγχος Συνθήκης ΜΕΤΑ την εκτέλεση των εντολών

Δομή Επανάληψης ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

Διατύπωση συνθήκης

Σύγκριση της ΟΣΟ με τη ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)