Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Μηχανές Αναζήτησης : Δομή & Μέθοδοι Αποτελεσματικής Αναζήτησης Πληροφοριών

25 λεπτά

«Ιστορική Εξέλιξη μηχανών αναζήτησης»

Φύλλα Εργασίας

Ο εκπαιδευτικός κατ αρχή εστιάζει σε θέματα αναζήτησης πληροφοριών από την καθημερινή ζωή, όπως πληροφορίες που αφορούν ένα ταξίδι (π.χ. αναζήτηση ξενοδοχείων, κρατήσεις αερογραμμών ) ή ωρες λειτουργίας ενος μουσείου ή ταινίες που παιζονται αυτή την εβδομάδα (κινηματογράφους, ώρες έναρξης) κλπ. Κατόπιν εκμαιεύει οτι αυτο επιτυγχάνεται με τη χρήση των μηχανών αναζήτησης και ρωτά τους μαθητές αν γνωρίζουν  τα ειδη που υπαρχουν.Αφού οριστούν οι ομάδες εργασίες με δύο μαθητές ανά ομάδα, τους παραδίδεται η πρώτη δραστηριότητα για μελετήσουν την ιστορική εξέλιξη των μηχανών αναζήτησης.

Στην πρώτη δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται μετα απο επίσκεψη στο φωτόδενδρο να μελετήσουν την αριθμογραμμή της τεχνολογικής εξέλιξης των Μηχανών Αναζήτησης και να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις.

Η εξέλιξη των Μηχανών Αναζήτησης

Διευκρίνιση: 
Στο πλαίσιο αναζήτησης θέστε μηχανές αναζήτησης και απο τα αποτελέσματα επλέξτε Η εξέλιξη των Μηχανών Αναζήτησης
Σχόλιο: 
Απο τα αποτελέσματα επιλέξτε " Η εξέλιξη των Μηχανών Αναζήτησης" και με βάση τα στοιχεία αριθμογραμμής συμπληρώστε τα κενά της άσκησης

«Ιστορία των Μηχανών Αναζήτησης»

Διευκρίνιση: 
Με βάση τα στοιχεία της αριθμογραμμής, να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά
Δημιουργός Σεναρίου: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΥΡΩΝΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)