Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Μηχανές Αναζήτησης : Δομή & Μέθοδοι Αποτελεσματικής Αναζήτησης Πληροφοριών

25 λεπτά

«Η λειτουργία μιας μηχανής αναζήτησης»

Φύλλα Εργασίας

Κατα  τη διεξαγωγή της φάσης αυτης οι μαθητές κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας των Μηχανών Αναζήτησης. Η δραστηριότητα γίνεται με την επίσκεψη στο Φωτόδεντρο και την ενασχόληση των μαθητών με συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο "Λειτουργία των Μηχανών Αναζήτησης ".Οι μαθητές παρακολουθούν σε μία διαδραστική παρουσίαση τον τρόπο λειτουργίας των Μηχανών Αναζήτησης και απαντούν στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Εδώ θα χρειαστεί να εξηγηθεί η έννοια ‘Βάση Δεδομένων’, ως οργανωμένη συλλογή στοιχείων που μπορούν να ανακτηθούν εύκολα - αλλά χωρίς επιπλέον ανάλυση, διότι ξεφεύγει από τους στόχους του μαθήματος. 

«Η λειτουργία μιας μηχανής αναζήτησης».

Διευκρίνιση: 
Απο Φωτόδεντρο, επιλέξτε «Η λειτουργία μιας μηχανής αναζήτησης». Αφού ακολουθήσετε τα βήματα της παρουσίασης, να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις
Σχόλιο: 
Αφού ακολουθήσετε τα βήματα της παρουσίασης, να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις

Spiders

Εντοπισμός πληροφορίας

Εμφάνιση αποτελεσμάτων

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΥΡΩΝΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)