Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Μηχανές Αναζήτησης : Δομή & Μέθοδοι Αποτελεσματικής Αναζήτησης Πληροφοριών

15 λεπτά

Σύνθετη αναζήτηση

Φύλλα Εργασίας

Oι μαθητές κατανοούν  την έννοια της λέξης – κλειδί και ενημερώνονται για βασικές τεχνικές σύνθετης αναζήτησης που έχει η Google.Οι δυσκολίες που τυχόν εμφανίζονται αφορούν κυρίως την εξοικείωση των μαθητών με τις σύνθετες τεχνικές αναζήτησης όπως η τεχνική αναζήτησης πολλαπλών λέξεων με τον τελεστή OR, ή ο χαρακτήρας αστερίσκος (*) που λειτουργεί ως αντικαταστάτης οποιασδήποτε λέξης. Πρόκειται για νέες γνώσεις που οι μαθητές καλούνται να οικοδομήσουν και να εμπεδώσουν με την υλοποίησηαυτής και  της τέταρτης φάσης με παραδείγματα που τους προτείνει ο εκπαιδευτικός αλλά και με δικά τους.

Δραστηριότητα 3

Έστω ότι ψάχνετε στη μηχανή αναζήτησης Google πληροφορίες για τον Ήλιο.

Αρχικά γράψτε μόνο τη λέξη Ήλιος. Τα αποτελέσματα είναι αναμενόμενα; Έκανε λάθος η μηχανή αναζήτησης ή εμείς κάναμε αναζήτηση με ελλειπή τρόπο;

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Να γράψετε ποιες λέξεις - κλειδιά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να γίνουμε πιο σαφείς:

Μπορείτε να συμβουλευτείτε και το επισυναπτόμενο φύλλο εργασίας

………………………………………………………………………………………..

 

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΥΡΩΝΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)