Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Road safety

10 λεπτά

Road signs. What do they mean?

Κάνουμε επανάληψη σε λεξιλόγιο/φράσεις και μαθαίνουμε τι σημαίνουν οι πινακίδες στον δρόμο

Road signs

Διευκρίνιση: 
Drag the phrases and drop them on the right street sign
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)