Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Κίνηση και στήριξη στον άνθρωπο

20 λεπτά

Δομή των οστών
Είδη αρθρώσεων

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή διερευνούμε:

  • τα συστατικά  των οστών και τις ιδιότητες που προσδίδουν αυτά,
  • τα δομικά τμήματα ενός οστού και τη λειτουργίες που αυτά επιτελούν, 
  • τα είδη των οστών ανάλογα με τη μορφολογία τους,
  • τα είδη των αρθρώσεων και τα δομικά χαρακτηριστικά τους.

1η Δραστηριότητα (αφόρμηση)

2η Δραστηριότητα (προϋπάρχουσες αντιλήψεις)

3η Δραστηριότητα

Σύσταση και ιδιότητες των οστών

Διευκρίνιση: 
Στο video υπάρχει και ήχος.

Δομή πλατιού οστού

Δομή μακρού οστού

Είδη οστών

Είδη αρθρώσεων

Διαδραστική τρισδιάστατη απεικόνιση αστραγάλου

Διευκρίνιση: 
Δείτε όλους τους τένοντες, τους συνδέσμους, τα οστά και τους μύες του κάτω ποδιού. Με κλικ επάνω στα τμήματα μπορείτε να δείτε τα ονόματα τους στα αγγλικά.

Διάρθρωση

Δομή οστών (7 ερωτήσεις που έρχονται από δεξιά)

Αρθρώσεις (Σ ή Λ)

4η Δραστηριότητα (συμπέρασμα)

Κενά για συμπλήρωση από την ομάδα

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΛΑΝΟΥΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)