Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Κίνηση και στήριξη στον άνθρωπο

20 λεπτά

Είδη των μυών
Αρθρώσεις και μύες

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή διερευνούμε τα είδη των μυών ανάλογα:

  • με τη μορφολογία τους,
  • τον τρόπο που ελέγχουμε την κίνηση τους και
  • τα όργανα στα οποία συναντιούνται.

Κατόπιν εξετάζουμε με ποιον τρόπο η συνεργασία των μυών στις αρθρώσεις, έχει ως αποτέλεσμα την κίνηση των οστών.

 

1η Δραστηριότητα (αφόρμηση)

2η Δραστηριότητα (προϋπάρχουσες αντιλήψεις)

3η Δραστηριότητα

Είδη μυών του ανθρωπίνου σώματος

Αντιστοιχίστε σωστά στοιχεία σχετικά με τα είδη των μυών

Μύες στο μικροσκόπιο

Πρόσθετα στοιχεία για τα είδη μυών του ανθρωπίνου σώματος

'Ελεγχος επιπλέον στοιχείων των μυών

Διευκρίνιση: 
Επιλέξτε όσα είναι σωστά

Συνεργασία μυών για την κίνηση των οστών

Πως οι μύες κινούν τα οστά;

4η Δραστηριότητα (συμπέρασμα)

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΛΑΝΟΥΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)