Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Κίνηση και στήριξη στον άνθρωπο

45 λεπτά

Παρουσιάσεις, Αξιολόγηση, Αναστοχασμός

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή:

  • Οι συνεργαζόμενες ομάδες παρουσιάζουν τις εργασίες τους, δηλαδή τα αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους.
  • Ακολουθεί συζήτηση όπου ολόκληρη η τάξη σχολιάζει τις εργασίες, επισημαίνει θετικά και αρνητικά σημεία κάθε μιας από τις τρεις παρουσιαζόμενες εργασίες, εξάγει συμπεράσματα, και συνθέτει από τις επιμέρους εργασίες την μορφή και το περιεχόμενο της τελικής συλλογικής εργασίας, η οποία και θα αναρτηθεί στο ιστολόγιο της τάξης.
  • Ακολουθούν αξιολογικές δραστηριότητες σε επίπεδο υποομάδας και τέλος
  • Μεταγνωστικές δραστηριότητες σε ατομικό επίπεδο. 

1η Δραστηριότητα: Παρουσίαση - Συζήτηση - Αποτέλεσμα

2η Δραστηριότητα: Αξιολόγηση

Ερωτήσεις αξιολόγησης Ι

Ερωτήσεις αξιολόγησης ΙΙ

3η Δραστηριότητα (Αναστοχασμός)

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΛΑΝΟΥΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)