Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ενδιάμεση μνήμη στη Λίστα Εντολών

15 λεπτά

Διερεύνηση προϋπάρχουσας γνώσης

Η δραστηριότητα διερεύνησης προϋπάρχουσας γνώσης που προτείνεται αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα: 

α) Υπολογισμός αριθμητικής παράστασης με το μυαλό

β) Μία σειρά καρτών ερωτήσεων σχετικά με κυκλώματα

Υπολογισμός αριθμητικής παράστασης

Διευκρίνιση: 
Να υπολογίσετε με πράξεις στο μυαλό σας την παράσταση 510∙2+100∙7 και να περιγράψετε τον τρόπο σκέψης σας
Σχόλιο: 
Θα πρέπει να σκεφθείτε ποια πράξη θα γίνει πρώτα, ποια πράξη θα γίνει στη συνέχεια, ποια αποτελέσματα θα πρέπει να συγκρατήσετε στη μνήμη σας, κ.τ.λ.

Κάρτες ερωτήσεων με κυκλώματα

Διευκρίνιση: 
Να απαντήσετε μονολεκτικά στις ερωτήσεις της κάθε κάρτας με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)