Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ενδιάμεση μνήμη στη Λίστα Εντολών

20 λεπτά

Εμπέδωση

Η δραστηριότητα εμπέδωσης που προτείνεται αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα: 

α) μελέτη συγκεκριμένου ηλεκτρολογικού σχεδίου και απάντηση σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τη μετατροπή του στη γλώσσα λίστα εντολών, και 

β) δημιουργία προγράμματος σε γλώσσα λίστα εντολών για το συγκεκριμένο ηλεκτρολογικό σχέδιο

Κύκλωμα με ενδιάμεση μνήμη στη λίστα εντολών

Για το κύκλωμα του σχήματος ισχύει ότι:

Να γράψετε το πρόγραμμα σε λίστα εντολών που υλοποιεί το παραπάνω ηλεκτρικό κύκλωμα.

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)