Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ενδιάμεση μνήμη στη Λίστα Εντολών

20 λεπτά

Αξιολόγηση

Η δραστηριότητα αξιολόγησης που προτείνεται στο παρόν σενάριο αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα: 

α) τοποθέτηση υποπρογραμμάτων λίστας εντολών στα αντίστοιχα τμήματα ηλεκτρολογικού σχεδίου, και

β) παιγνίδι καρτών με υποπρογράμματα λίστας εντολών στο οποίο εξηγείται η λειτουργία του κάθε υποπρογράμματος.

Να τοποθετήσετε σε κάθε τμήμα το αντίστοιχο πρόγραμμα σε γλώσσα λίστα εντολών

Παιγνίδι μνήμης στη λίστα εντολών

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)