Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Δυναμική Ενέργεια -Κινητική Ενέργεια-Διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας

45 λεπτά

Εφαρμογές-Συμπεράσματα-Αξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

Περιγραφή Δραστηριοτήτων:

1.  η γνώση των μαθητών επεκτείνεται χρησιμοποιώντας εικόνες από ένα υδάτινο πάρκο (water park) ή αν υπάρχει εξοπλισμός κατασκευάζοντας έναν «ξυλοπόδαρο» (ομοίωμα αντικειμένου) και μια νεροτσουλήθρα  Γι’αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιείται ένα επίπεδο ξυλάκι(στικ) στο οποίο προσαρμόζεται ένα κομμάτι πλαστελίνης. Ενας κοίλος σωλήνας κομμένος οριζόντια παίζει το ρόλο της τσουλήθρας. Χρειάζεται παροχή νερού και δοχείο συλλογής νερού. Γίνεται επεξεργασία θεμάτων όπως τριβή και θερμότητα και πώς επηρεάζουν τα υπό συζήτηση φαινόμενα. Επικουρικά, αν είναι εφικτό, χρησιμοποιείται  η ίδια προσομοίωση που χρησιμοποιήθηκε στο προηγούμενο βήμα (χρησιμοποιώντας τις δύο τελευταίες καρτέλες της προσομοίωσηςτριβή και επιλογές τροχιών- επιλέγοντας το τετραγωνίδιο της τριβής). Έτσι γίνεται επέκταση της ΑΔΜΕ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ::είναι στην ευχέρεια του εκπαιδευτικού ποια/ες δραστηριότητες από τις παραπάνω θα κάνει ανάλογα με τον εξοπλισμό που διαθέτει

2.Προβλέψεις-ερμηνείες-συζήτηση στην τάξη:  Αναπτύσσεται συζήτηση όπου οι μαθητές, διακρίνουν τη διαφορά δυναμικής και κινητικής ενέργειας τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτώνται αυτές και τις μετατροπές τους.  Εισάγεται η έννοια της τριβής και της θερμότητας στα υπό μελέτη φαινόμενα. Επιπρόσθετα οι μαθητές διαχειρίζονται έννοιες όπως ΑΔΜΕ και την επεκτείνουν ως Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας με βάση τα καινούργια δεδομένα.

3. Τέλος δίνεται στους μαθητές το φύλλο αξιολόγησης και το συμπληρώνουν. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει η αξιολόγηση διαδραστικά με τις αντίστοιχες ερωτήσεις που παρουσιάζονται. Επίσης θα μπορούσε να δώσει ο εκπαιδευτικός σχετικό ανώνυμο ερωτηματολόγιο ώστε να γίνει η αξιολόγηση του μαθήματος γενικά. Υπάρχει και η δυνατότητα συνδυασμού των παραπάνω εναλλακτικών. 

Ερώτηση Αξιολόγησης

Ερώτηση Αξιολόγησης

Ερώτηση Αξιολόγησης

Διευκρίνιση: 
Ερώτηση Σωστού -λάθους
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΧΟΥΠΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)