Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Λογοτεχνία και κινηματογράφος: δυο τέχνες συνομιλούν

45 λεπτά

Η σχέση λογοτεχνίας και κινηματογράφου

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές έρχονται στο Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου ή στην αίθουσα διδασκαλίας (με την απαιτούμενη υποδομή) και χωρίζονται σε ομάδες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε σε κάθε ομάδα να υπάρχουν άτομα που μπορούν να χειριστούν με άνεση τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, όσον αφορά τη χρήση ενός λογισμικού παρουσιάσεων, καθώς και ενός προγράμματος επεξεργασίας βίντεο.

Στη συνέχεια, διανέμεται στους μαθητές το ερωτηματολόγιο (συνημμένο στο Φύλλο Εργασίας), το οποίο και συμπληρώνουν με τις απόψεις τους.

Αφού ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, διεξάγεται συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης, προκειμένου να αναδειχθεί η σχέση λογοτεχνίας και κινηματογράφου.

__________

Υπό τη μορφή προαιρετικής εργασίας υπάρχει η δυνατότητα να δοθούν στους μαθητές (α) ένα κείμενο κριτικής βιβλίου και (β) ένα κείμενο κριτικής κινηματογράφου, προκειμένου να έλθουν σε επαφή με το κειμενικό αυτό είδος και να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η κριτική σε αυτές τις μορφές τέχνης.

Ως ατομική εργασία μπορεί να ανατεθεί η σύνθεση μιας κριτικής βιβλίου που οι μαθητές έχουν διαβάσει ή/και μιας κριτικής κινηματογραφικού έργου που έχουν παρακολουθήσει. Η εργασία αυτή θα παρουσιαστεί στην ολομέλεια της τάξης, με σκοπό να διεξαχθεί συζήτηση αναφορικά με τα λογοτεχνικά βιβλία ή/και τα κινηματογραφικά έργα που αποτέλεσαν αντικείμενο κριτικής και να προετοιμαστούν έτσι οι μαθητές για τη σύγκριση ενός λογοτεχνικού βιβλίου με το κινηματογραφικό έργο που έχει στηριχθεί στο συγκεκριμένο λογοτεχνικό βιβλίο.

Παρατίθενται στη συνέχεια ενδεικτικά μια κριτική βιβλίου και μια κριτική κινηματογράφου.

Κριτική βιβλίου

Διευκρίνιση: 
Η συγκεκριμένη κριτική βιβλίου βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσας (http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?p=23&t=2,534)

Κριτική κινηματογράφου

Διευκρίνιση: 
Η συγκεκριμένη κριτική κινηματογράφου βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσας (http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/nea/content.html?p=21&t=2,823)
Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)