Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Λογοτεχνία και κινηματογράφος: δυο τέχνες συνομιλούν

45 λεπτά

Δημιουργία πρωτότυπης ταινίας

Κατά τη Φάση 3 του παρόντος σεναρίου οι μαθητές επιλέγουν ανά ομάδα ένα απόσπασμα από ένα λογοτεχνικό έργο, το οποίο έχουν διαβάσει όλα τα μέλη της ομάδας.

Με σημείο αναφοράς αυτό το απόσπασμα δημιουργούν ένα σενάριο, μοιράζουν ρόλους και τους ενσαρκώνουν. Αναλαμβάνουν ακόμη και τη σκηνοθεσία του και το βιντεοσκοπούν δημιουργώντας μια μικρή ταινία. Με τον τρόπο αυτό βιώνουν οι ίδιοι τον τρόπο με τον οποίο οι δυο τέχνες συνομιλούν.

Αν οι μαθητές επιθυμούν, μπορούν να συνθέσουν ένα εντελώς νέο δικό τους κείμενο, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για το σενάριο της μικρής ταινίας τους.

Μπορεί, ακόμη, να δοθεί η δυνατότητα συνεργασίας και δύο ομάδων, αν αυτό απαιτείται από το σενάριο της ταινίας που επιδιώκουν να βιντεοσκοπήσουν οι μαθητές.

Αφού ολοκληρωθεί όλη αυτή η εργασία που απαιτεί χρόνο ενασχόλησης και εκτός σχολικού ωραρίου, οι μαθητές παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης το αποτέλεσμα της δουλειάς τους αναδεικνύοντας εκτός από το τελικό παραδοτέο και τον τρόπο εργασίας τους, τις δυσκολίες και τα εμπόδια που είχαν να αντιμετωπίσουν, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα ξεπέρασαν.

Την επεξεργασία των βίντεο που θα δημιουργήσουν οι μαθητές μπορούν να την πραγματοποιήσουν με το λογισμικό Windows Movie Maker, καθώς και με πολλά αντίστοιχα λογισμικά, δύο εκ των οποίων προτείνονται στη συνέχεια.

 

Λογισμικό επεξεργασίας βίντεο

Λογισμικό επεξεργασίας βίντεο

Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)