Διοίκηση και Οικονομία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ανεργία

45 λεπτά

Έννοια της ανεργίας και μέτρησή της

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή στόχος είναι οι μαθητές να εξηγούν την έννοια της ανεργίας και να εκτιμούν και να συγκρίνουν ποσοστά ανεργίας.

Η ανεργία είναι ένα φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κοινωνίες. Είναι μια δυσάρεστη κατάσταση που εμπεριέχει κιννδύνους κοινωνικών αναταραχών όταν είναι σε υψηλά επίπεδα. 

Για λόγους οικονομικής ανάλυσης, ο πληθυσμός κάθε κοινωνίας διακρίνεται: σε οικονομικά ενεργό (όσοι μπορύν και θέλουν να εργαστούν) και αποτελούν το εργατικό δυναμικό, και σε οικονομικά μη ενεργό πληθυμό (όσοι δεν μπορούν να εργαστούν και όσοι μπορούν αλλά για διάφορους λόγους δεν θέλουν να εργαστούν).

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός - εργατικό δυναμικό διακρίνεται στους απασχολούμενους (αυτοί που εργάζονται)  και τους ανέργους (αυτοί που μπορούν και θέλουν να εργαστούν, αλλά δεν βρίσκουν απασχόληση)

Η ανεργία μπορεί να μετρηθεί σαν απόλυτο μέγεθος και σαν ποσοστό επί τοις εκατό (%) του εργατικού δυναμικού. 

ποσοστό ανεργίας=άνεργοι/(εργατικό δυναμικό)×100

Πίνακας Ανεργίας στην Ελλάδα

Διευκρίνιση: 
Στοιχεία για το εργατικό δυναμικό από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Σχόλιο: 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διάγραμμα ποσοστού ανεργίας

Σχόλιο: 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Ερωτήσεις αντιστοίχισης

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΜΠΑΧΑΝΙΩΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΦΩΛΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Συντονιστής)