Διοίκηση και Οικονομία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ανεργία

45 λεπτά

Είδη ανεργίας

Φύλλα Εργασίας

Στόχος αυτής της φάσης, είναι να μπορούν οι μαθητές να διακρίνουν τα είδη της ανεργίας και να αντιλαμβάνονται ότι το φαινόμενο της ανεργίας είναι περίπλοκο.

Διακρίνουμε τέσσερα είδη ανεργίας:

Εποχιακή: οφείλεται στις συστηματικές μεταβολές στην παραγωγική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του έτους. Επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, είναι προσωρινή και μικρής σχετικά διάρκειας

Τριβής: οφείλεται στην έλλειψη ενός αποτελεσματικού συστήματος πληροφοριών για ύπαρξη ανέργων και επιχειρήσεων με κενές θέσεις εργασίας

Διαρθρωτική: οφείλεται στη δυσαναλογία προσφοράς και ζήτησης των διαφόρων ειδικεύσεων

Ανεπαρκούς Ζήτησης ή κεϋνσιανή: οφείλεται στην πτώση της οικονομικής δραστηριότητας στις φάσεις καθόδου και ύφεσης του οικονομικού κύκλου. Έχει κυκλικό χαρακτήρα και η διάρκειά της εξαρτάται από τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου

 

Επαγγέλματα που χάθηκαν

Κάρτες διαλόγου

Κάρτες ερωτήσεων

Διευκρίνιση: 
Γράψτε την απάντηση στο αντίστοιχο πεδίο
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΜΠΑΧΑΝΙΩΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΦΩΛΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Συντονιστής)