Διοίκηση και Οικονομία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ανεργία

45 λεπτά

Συνέπειες και καταπολέμηση της ανεργίας

Φύλλα Εργασίας

Στόχος της  φάσης αυτής είναι, να συνειδητοποιούν  οι μαθητές  τις συνέπειες της ανεργίας και να αξιολογούν  τα μέτρα καταπολέμησής της.

Συνέπειες της ανεργίας: Οικονομικές (απώλεια παραγωγικών δυνάμεων,απώλεια εισοδήματος για τον άνεργο, επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού) - Κοινωνικές (μείωση της κοινωνικής θέσης του ανέργου, προβλήματα αυτοσεβασμού, οικογενειακών τριβών, κ.λ.π.)

Η καταπολέμηση της ανεργίας είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Τα μέτρα που παίρνουν οι διάφορες κυβερνήσεις είναι δύο κατηγοριών:

- Μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού, με στόχο τη μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας

- Μέτρα δημοσιονομικά και νομισματικά που αποβλέπουν στη μείωση της ανεργίας ανεπαρκούς ζήτησης 

Προσέλευση ανέργων σε υποκατάστημα ΟΑΕΔ

Οικονομικές-κοινωνικές συνέπειες της ανεργίας

Δημόσια Έργα

Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού

Εκφράσεις τύπου Σωστό/Λάθος

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΜΠΑΧΑΝΙΩΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΦΩΛΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Συντονιστής)