Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής για τα κλειστά συστήματα

10 λεπτά

Οργάνωση εργασίας - ανάθεση ρόλων

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 4 ή 5. Κάθε ομάδα αναθέτει σε κάθε μέλος τον ρόλο που έχει ορίσει ο καθηγητής. Οι απαραίτητοι ρόλοι είναι:

  1. ο εκπρόσωπος και συντονιστής της ομάδας.
  2. ο γραμματέας που θα καταγράφει τις απαραίτητες μετρήσεις και θα συμπληρώνει το φύλλο έργου.
  3. ο χειριστής της προσομοίωσης.
  4. ο συντάκτης της έκθεσης των αποτελεσμάτων και της παρουσίασης αυτής στις υπόλοιπες ομάδες.

Κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της το φύλλο πληροφοριών 1, στο οποίο περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας της προσομοίωσης, και το οποίο πρέπει να μελετήσετε ώστε να εξοικοιωθείτε με το περιβάλλον της προσομοίωσης.

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)