Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής για τα κλειστά συστήματα

20 λεπτά

Περίληψη - Ανάλυση - Σύγκριση - Συσχέτιση

Φύλλα Εργασίας

Η κάθε ομάδα συμπληρώνει το φύλλο έργου 2, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της έκθεσης της προηγούμενης φάσης. Κάθε ομάδα καταλήγει σε ένα συμπέρασμα σχετικά με την εφαρμογή του πρώτου θερμοδυναμικού νόμου στην μεταβολή του αερίου που ασχολήθηκε και μελέτησε. Σκοπός της φάσης αυτής είναι ο σαφής προσδιορισμός των εννοιών του έργου, της θερμότητας και της μεταβολής της εσωτερικής ενέργειας και η συσχέτισή τους βάσει του πρώτου θερμοδυναμικού νόμου.

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)