Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ– ΙΟΙ / Είμαι καλά γιατρέ μου;

10 λεπτά

Γιατί χρειάζομαι τα αντίγραφα ασφαλείας;

Οι  εργασίες μας είναι  μοναδικές και αναντικατάστατες. Πόσες ώρες χρειαστήκαμε, για να τις δημιουργήσουμε και πόσο σημαντικές είναι για μας, μόνο εμείς το γνωρίζουμε. Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας είναι εξαιρετικά σημαντική ενέργεια και είναι αναγκαίο να γίνεται τακτικά  για να διασφαλίσουμεν τις αποθηκευμένες εργασίες μας από πιθανή απώλεια.


Οι μαθητές διερευνούν το θέμα μέσα από τις παρακάτω δραστηριότητες: 

1. Τι έπρεπε να έχω κάνει; - Διαδραστική Εικόνα - Ακολουθεί συζήτηση στην τάξη για την αναγκαιότητα τήρησης αντιγράφων ασφαλείας.
2. Δημιουργία αντίγραφων ασφαλείας στα Windows - Φωτόδεντρο - Μαθησιακό Αντικείμενο

1. Τι έπρεπε να έχω κάνει;

Διευκρίνιση: 
Διαδραστική Εικόνα - Ακολουθεί συζήτηση στην τάξη για την αναγκαιότητα τήρησης αντιγράφων ασφαλείας.

2. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στα Windows

Διευκρίνιση: 
Ακολουθείστε τις οδηγίες της διαδραστικής παρουσίασης, προσομοιώνοντας τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας για το Λ.Σ Windows
Σχόλιο: 
Φωτόδεντρο - Μαθησιακό Αντικείμενο - Διαδραστική παρουσίαση
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΛΛΙΑΡΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)