Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ– ΙΟΙ / Είμαι καλά γιατρέ μου;

20 λεπτά

Τι έμαθα; Αξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας
Οι μαθητές δοκιμάζουν τις γνώσεις που οικοδόμησαν ασκούμενοι στις δραστηριότητες αξιολόγησης του σεναρίου.
Οι δραστηριότητες είναι διαφορετικού τύπου και κλιμακούμενης δυσκολίας.

Περιλαμβάνονται ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής, Σωστού/Λάθους, Αντιστοίχισης.

Οι μαθητές συμπληρώνουν ημιτελή εννοιολογικό χάρτη. 

1. Ερωτήσεις Σωστού/Λάθους

Διευκρίνιση: 
Διαλέξτε τη σωστή έκφραση.

2. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Διευκρίνιση: 
Επιλέγετε μόνο μια σωστή απάντηση

3. Ερωτήσεις Αντιστοίχησης

Διευκρίνιση: 
Ταιριάξτε

4. Εννοιολογικός χάρτης - Κακόβουλο Λογισμικό

Διευκρίνιση: 
Ανοίξτε το Φύλλο εργασίας και αφού συμβουλευτείτε τις πηγές του μαθήματος και τις δραστηριότητες που κάνατε μέχρι τώρα και συμπληρώστε τον εννοιολογικό χάρτη.
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΛΛΙΑΡΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)