Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ανάπτυξη ιστολογίου

45 λεπτά

Κατανόηση των διαφορών ιστοτόπων και ιστολογίων

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν τους όρους ιστοσελίδα (web page), ιστότοπος (website) και ιστολόγιο (web log ή blog) και τις διαφορές τους.

Πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζουν από τη διαδικτυακή διεύθυνση αν πρόκειται για ιστότοπο ή αν είναι blog.

Οι ιστότοποι ή δικτυακοί τόποι (websites ή απλώς sites) είναι ένα σύνολο ιστοσελίδων κάτω από μια διεύθυνση στο διαδίκτυο. 

Τα ιστολόγια (blogs) είναι μια ειδική κατηγορία ιστοτόπων που αφορούν ένα συγκεκριμένο θέμα, με ένα μόνο άτομο συνήθως να τους διαχειρίζεται και να τους ενημερώνει. 

Η εργασία θα γίνει σε ομάδες και θα πρέπει να αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο για τις διαφορές, τον τρόπο ανάπτυξης των δύο τεχνολογιών, την αναγνώριση των διαδικτυακών διευθύνσεων κάθε κατηγορίας και τη χρησιμότητα κάθε κατηγορίας. Επίσης πρέπει να κατανοήσουν τις διαφορά ιστολογίου με κοινωνικά δίκτυα όπου μπορούμε να κάνουμε αναρτήσεις.

Στο τέλος θα πρέπει οι μαθητές να μπορούν να προτείνουν τη χρήση ιστοτόπου ή ιστολογίου, ανάλογα με τις ανάγκες δημοσίευσης πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Περιεχόμενο ιστοτόπου

Διαφορές websites και blog

Στοιχεία δικτυακού τόπου

Blog ή Website

Αγγλική-Ελληνική ορολογία

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)