Δομικά μέρη ηλεκτρικών μηχανών συνεχούς ρεύματος

Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Δομικά μέρη ηλεκτρικών μηχανών συνεχούς ρεύματος

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο παρουσιάζει τα δομικά μέρη  μιας μηχανής συνεχούς ρεύματος χωρίζοντας τα σε δύο κατηγορίες τα σταθερά και τα κινητά μέρη. Δίνεται η ονοματολογία και ο ρόλος τους στην λειτουργία της μηχανής.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Ονοματολογία μερών που απαρτιζουν μια ηλεκτρική μηχανή συνεχούς ρεύματος καθώς και ο ρόλος τους στην λειτουργία της μηχανής

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Περιγραφή σταθερών μερών μιας μηχανής Σ.Ρ.
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη ή σχολικό εργαστήριο
Περιγραφή κινητών μερών μιας μηχανής Σ.Ρ.
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη ή σχολικό εργαστήριο
Λειτουργία μηχανών Σ.Ρ.
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη ή σχολικό εργαστήριο
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναγνωρίζουν τα δομικά μέρη μιας ηλεκτρικής μηχανής συνεχούς ρεύματος
Να ονομάζουν τα δομικά μέρη μιας ηλεκτρικής μηχανής συνεχούς ρεύματος
Να περιγράφουν τον ρόλο των διαφόρων στοιχείων στην λειτουργία της μηχανής
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
μηχανή συνεχούς ρεύματος, σταθερά μέρη, κινητά μέρη,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ηλεκτρονικός υπολογιστής σε συνδυασμό με projector. Εξίσου χρήσιμη θα ήταν και μια ηλεκτρική μηχανή συνεχούς ρεύματος σε ανάπτυγμα που συνήθως βρίσκεται σε κάθε εργαστήριο ηλεκτρικών μηχανών - εγκαταστάσεων

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΒΟΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δομικά μέρη ηλεκτρικών μηχανών συνεχούς ρεύματος» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).