«Καυσαέρια οχημάτων - έλεγχος καυσαερίων - προστασία περιβάλλοντος»

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

«Καυσαέρια οχημάτων - έλεγχος καυσαερίων - προστασία περιβάλλοντος»

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το προτεινόμενο σενάριο, καλύπτει τους διδακτικούς και εκπαιδευτικούς στόχους όπως αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών της ειδικότητας  «Τεχνίτη Οχημάτων» σε θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο στις αντίστοιχες ενότητες και εργαστηριακές ασκήσεις και επιπλέον  

  • Να αναφέρουν τις επιπτώσεις κάθε ρυπαντή των καυσαερίων ενός οχήματος στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον
  • Να ενημερωθούν για τις νομοθετικές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις σχετικά με τον έλεγχο καυσαερίων σε επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο
  • Να αναλύουν  και να αξιολογούν τα αποτελέσματα μιας καυσανάλυσης
  • Να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν την υπευθυνότητα μιας επαγγελματικής διαδικασίας όπως είναι η έκδοση μιας κάρτας καυσαερίων σε σχέση  την απόκτηση σωστών επαγγελματικών στάσεων
  • Να διενεργούν εκδηλώσεις στο σχολείο ή στην τοπική κοινωνία και να εξηγούν στη σχολική κοινότητα ή στους συμπολίτες τους, τις συνέπειες που υπάρχουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, ο μη έλεγχος των καυσαερίων και γενικά η μη επισκευή ή μη συντήρηση ενός ρυπογόνου οχήματος. 
  • Να αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες που τους προσφέρει η χρήση ΤΠΕ για να συμπληρώνουν γνώσεις, δεξιότητες και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα.

Η προσέγγιση του σεναρίου αποσκοπεί επίσης, σε πρώτο αλλά σημαντικό επίπεδο, να ενημερώσει και εφοδιάσει τους μαθητές με πρόσθετες γνώσεις /δεξιότητες /στάσεις σε επίπεδο επαγγέλματος με επίσκεψη είτε σε συνεργείο είτε σε ΚΤΕΟ είτε και στα δύο.

Η συνεχής και γρήγορη εξέλιξη τεχνολογιών στα οχήματα, είναι μια πρόκληση για συνεχή ενημέρωση, που μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά, με ανάθεση εργασιών στους μαθητές, με τη βοήθεια χρήσης των ΤΠΕ, είτε για νέες τεχνολογίες που έρχονται στη δημοσιότητα καθημερινά, είτε κυρίως και για νομοθετικές και επαγγελματικές αλλαγές που είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν.

Είναι απαραίτητη, η διασύνδεση  και χρήση των ΤΠΕ σαν ένα εργαλείο βελτίωσης / συμπλήρωσης κάθε εκπαιδευτικού περιεχομένου και εργαστηριακών ασκήσεων, πέρα από τη χρησιμότητα τους για τις βασικές επαγγελματικές εργασίες όπως συντήρηση, επισκευή και διάγνωση βλαβών, αλλά και στην επέκταση - εξέλιξη και του επαγγέλματος τους, με επιπλέον αναβαθμισμένες και προστιθεμένης αξίας επαγγελματικές δραστηριότητες.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το «νέφος» αιθαλομίχλης, είναι τα κυριότερα περιβαλλοντικά  προβλήματα που πρέπει να επιλύσει η ανθρωπότητα και η επιστήμη.  Τα προβλήματα αυτά αποτελούν το «τίμημα» των τεχνολογικών εφαρμογών που χρησιμοποιεί ο σύγχρονος άνθρωπος και ειδικότερα έχει συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία αυτών των προβλημάτων το αυτοκίνητο, το πιο διαδομένο τεχνολογικό κατασκεύασμα του 21ου αιώνα.

Τεχνολογίες όπως, καταλυτικοί μετατροπείς, πλήρως ηλεκτρονικά ελεγχόμενα συστήματα, σύστημα EOBD (European On Board Diagnosis), εναλλακτικά καύσιμα, υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα, προσπαθούν να μειώσουν ή να επιλύσουν το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στο βαθμό που οφείλεται στα οχήματα.

Οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν τη σωστή λειτουργία όλων αυτών των συστημάτων καθώς και τις επιπτώσεις που έχουν στο περιβάλλον η μη σωστή τους λειτουργία. Η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης είναι μια απαραίτητη επαγγελματική στάση που πρέπει να διαθέτουν οι μαθητές, μαθαίνοντας τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, από τους ρυπαντές των καυσαερίων των οχημάτων. Τέλος, η σωστή διάγνωση βλαβών σε ένα όχημα, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει στην επαγγελματική του καθημερινότητα ένας μηχανικός οχημάτων.  

 Επίσης, σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, η κυκλοφορία οχημάτων σε μονά ή ζυγά ανάλογα με το αριθμό κυκλοφορίας τους, ο "Πράσινος" Δακτύλιος , η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), ο Τεχνικός Έλεγχος των οχημάτων (ΚΤΕΟ), τα τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με το αποτύπωμα του κινητήρα του οχήματος σε CO2  (από το 2011), είναι μια σειρά από νομοθετικές και επαγγελματικές αλλαγές στη σύγχρονη ζωή, που μας αφορούν όλους είτε ως άτομα είτε ως οδηγούς και επαγγελματίες.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Μηχανολογία (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
χαμηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Έκδοση Κάρτας Καυσαερίων
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη, Εργαστήριο ΜΕΚ, Συνεργειο, ΚΤΕΟ (Δημόσιο ή Ιδιωτικό
Μέτρηση καυσαερίων - Καυσανάλυση
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη, Εργαστήριο ΜΕΚ, Συνεργειο, ΚΤΕΟ (Δημόσιο ή Ιδιωτικό)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη ή Εργαστήριο
Διδακτικοί Στόχοι
• Να αναφέρουν τις επιπτώσεις κάθε ρυπαντή των καυσαερίων ενός οχήματος στην ανθρώπινη υγεία.
• Να ενημερωθούν για τις νομοθετικές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις σχετικά με τον έλεγχο καυσαερίων.
• Να αναγνωρίσουν την υπευθυνότητα μιας επαγγελματικής διαδικασίας όπως είναι η ΚΕΚ.
• Να διενεργούν εκδηλώσεις στο σχολείο ή στην τοπική κοινωνία, ελέγχου καυσαερίων.
• Να αξιοποιούν όλες τις ΤΠΕ για να συμπληρώνουν επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), Μονοξείδιο του άνθρακα (CO), άκαυστοι υδρογονάνθρακες (HC), οξείδια του αζώτου (NOx), διοξείδιο του άνθρακα (CO2), αναλυτής καυσαερίων, καταλυτικός μετατροπέας (καταλύτης), οξειδωτικός καταλύτης, τριοδικός καταλύτης, λόγος λάμδα (λ),
Υλικοτεχνική υποδομή
Σχολική αίθουσα, Εργαστήριο Οχημάτων, Πίνακας / χαρτιά / μολύβια και τα ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1,2, σε αντίτυπα ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών, οι ερωτήσεις αξιολόγησης 1, αναλυτής καυσαερίων, επίσκεψη σε συνεργείο ή ΚΤΕΟ.

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΛΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Καυσαέρια οχημάτων - έλεγχος καυσαερίων - προστασία περιβάλλοντος»» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).