Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Προγραμματίζω εφαρμογές. Δοσολογία φαρμάκων για παιδιά έως 12 ετών

3 ώρες

Εκσφαλμάτωση της εφαρμογής - Αξιολόγηση

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
omada_a.pdf omada_ai2.pdf axiologisi.pdf

Κατά την εκσφαλμάτωση, οι μαθητές θα εργαστούν σε παράλληλες ομάδες και θα χρησιμοποιήσουν δύο διαφορετικά εργαλεία για να εκσφαλματώσουν την εφαρμογή. Η μια ομάδα θα χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα ΜΙΤ ΑΙ2 Companion, για να εκτελέσει το πρόγραμμα σε κινητό ή tablet και η άλλη ομάδα θα χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα Emulator για Windows, όπου θα πρέπει να εγκαταστήσουν τον εξομοιωτή στον υπολογιστή του εργαστηρίου. 

Στο τέλος της δραστηριότητας, οι μαθητές αξιολογούν με φύλλο αξιολόγησης την δραστηριότητα.

Στόχος της φάσης αυτής είναι να εργαστούν με δύο διαφορετικά εργαλεία εκσφαλμάτωσης, να κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε εργαλείου και να αξιολογήσουν την δραστηριότητα.

 


Οι μαθητές ελέγχουν την εφαρμογή μέσω κινητής συσκευής και QrCode

Χρησιμοποιούν ασύρματο δίκτυο

Άρθρο στην ιστοσελίδα του σχολείου

Η σελίδα περιέχει σύνδεσμο για να κατεβάστε την εφαρμογή για κινητές συσκευές από το Google Play

Οδηγίες εγκατάστασης emulator ΑΙ2

Οδηγίες εγκατάστασης προγράμματος

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Προγραμματίζω εφαρμογές. Δοσολογία φαρμάκων για παιδιά έως 12 ετών» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1064