Ανάλυση Αλγορίθμων

Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)

Ανάλυση Αλγορίθμων

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οι μαθητές θα ανακαλύψουν τις τεχνικές ανάλυσης των αλγορίθμων και θα εξοικειωθούν με την έννοια της πολυπλοκότητας των αλγορίθμων.

Το μάθημα μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Πληροφορικής ή εναλλακτικά  σε σχολική τάξη, όπου θα υπάρχει ένας Η/Υ, ένας βιντεοπροβολέας και σύνδεση με το διαδίκτυο. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Επιχειρούμε μια πρώτη επαφή με τη θεωρητική μελέτη της ανάλυσης αλγορίθμων.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Ειδικά θέματα Πληροφορικής >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αποδοτικότητα Αλγορίθμου
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Χρονική Πολυπλοκότητα
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να κατανοήσουν ότι οι αλγόριθμοι πρέπει να συγκριθούν με κριτήρια απόδοσης.
Οι μαθητές να κατανοήσουν τη σημασία του χρόνου εκτέλεσης στην ανάλυση αλγορίθμων.
Οι μαθητές να διακρίνουν και να βρίσκουν τη χρονική πολυπλοκότητα ενός αλγορίθμου.
Οι μαθητές να εφαρμόσουν τη σημειογραφία "Big O" σε διάφορους αλγορίθμους.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Ανάλυση αλγορίθμου, χρονική πολυπλοκότητα, χειρότερη περίπτωση, βασικές πράξεις, big O, τάξη αλγορίθμου,
Υλικοτεχνική υποδομή
Υπολογιστής με Γλωσσομάθεια, σύνδεση με το Διαδίκτυο.

Δημιουργός Σεναρίου: ΡΙΤΑ ΝΤΕΒΙΤΕ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ανάλυση Αλγορίθμων» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.