Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)

Καθοδήγηση Lego Mindstorm με τη χρήση του App Inventor

3 ώρες

Έλεγχος - Διορθώσεις

15λεπτά

Στη φάση αυτή οι μαθητές θα ελέγξουν τον κώδικα που έχουν δημιουργήσει και πως ανταποκρίνεται το ρομπότ στις εντολές τους. Θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν και να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις.


Δημιουργός Σεναρίου: Βασίλειος Ορφανάκης (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Καθοδήγηση Lego Mindstorm με τη χρήση του App Inventor» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1146