Η παρέα του 'Ηλιου στο νηπιαγωγείο

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Η παρέα του 'Ηλιου στο νηπιαγωγείο

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο αυτό πραγματεύεται ένα θέμα που απασχολεί τα νήπια και τα γοητεύει ταυτόχρονα.Η γνωριμία με το ηλιακό σύστημα και το διάστημα είναι μια καλή ευκαιρία για τα παιδιά, για να κατανοήσουν ότι η Γη , το σπίτι μας , είναι μέρος ενός ευρύτερου συστήματος.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Σκοπός του διδακτικού αυτού σεναρίου είναι να γνωρίσουν οι μικροί μαθητές τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και τα χαρακτηριστικά τους.
 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Προσχολική Παιδαγωγική > Παιδί και Περιβάλλον >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Γνωριμία με το ηλιακό μας σύστημα
50λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική αίθουσα, ηλεκτρονικός υπολογιστής
Πλανήτες και ελληνική μυθολογία
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική αίθουσα , ηλεκτρονικός υπολογιστής
Παίζουμε με τους πλανήτες
50λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική αίθουσα , ηλεκτρονικός υπολογιστής
Διδακτικοί Στόχοι
Να συνδέσουν τα ονόματα των πλανητών με τους θεούς της ελληνικής μυθολογίας
Να εμπλακούν με αφορμή τους πλανήτες σε μαθηματικές δραστηριότητες
Να προσεγγίσουν τις ΤΠΕ ως εργαλεία μάθησης και δημιουργίας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Ηλιακό σύστημα, πλανήτες, νηπιαγωγείο, μυθολογία,
Υλικοτεχνική υποδομή
σχολική αίθουσα, ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο

Δημιουργός Σεναρίου: Γεωργία Βουδούρη (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η παρέα του 'Ηλιου στο νηπιαγωγείο» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.