Φάση Σεναρίου

Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)

ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

1 ώρα

Ο ήλιος, ο φίλος μας.

10λεπτά

Παρουσίαση διαφανειών σχετικά με την επίδραση του ήλιου στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.


Ο ήλιος είναι πηγή ζωής για τη φύση και τον άνθρωπο.


Δημιουργός Σεναρίου: Γεώργιος Παπαναστασίου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο « ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1387