Κόκκινη κλωστή δεμένη, στη γηραιά ήπειρο τυλιγμένη, κάνε κλικ για να γυρίσει, την Ευρώπη να γνωρίσει.

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων (Δημοτικό)

Κόκκινη κλωστή δεμένη, στη γηραιά ήπειρο τυλιγμένη, κάνε κλικ για να γυρίσει, την Ευρώπη να γνωρίσει.

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

βιωματικό τρόπο τις ευρωπαϊκές αξίες στους μαθητές του.

Συνακόλουθα, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της σύγχρονης συγκυρίας για την ανάγκη δημιουργίας καινοτόμων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων υψηλού επιπέδου ευρωπαϊκά προσανατολισμένων στο ελληνικό σχολείο με την ταυτόχρονη αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η παρούσα εκπαιδευτική παρέμβαση.   Τίτλος της εκπαιδευτικής παρέμβασης ορίστηκε να είναι «Κόκκινη κλωστή δεμένη στη γηραιά ήπειρο τυλιγμένη, κάνε κλικ για να γυρίσει την Ευρώπη να γνωρίσει» τίτλος που ανταποκρίνεται όσο το δυνατό καλύτερα στο σκεπτικό της παραπάνω καινοτόμου παρέμβασης.

Η παρούσα εργασία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια αφόρμηση για την  εισαγωγή στο σχολείο πρωτότυπων εκπαιδευτικών δράσεων εμπλέκοντας ενεργά τους μαθητές με τις αξίες και τα ιδεώδη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το συγκεκριμένο Project  παρουσιάζει αναλυτικά τη θεωρητική τεκμηρίωση, το σχεδιασμό, την πραγματοποίηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής παρέμβασης .  Υλοποιήθηκε στα  πλαίσια της εκπόνησης ενός προγράμματος πολιτιστικών  και με την ευκαιρία της συμμετοχής μου στην εκπαιδευτική δράση Εurope at Schools through  Art and  Simulation κκαι Teachers 4 Europe.

  Στο συγκεκριμένο Project με τίτλο «Κόκκινη κλωστή δεμένη στη γηραιά ήπειρο τυλιγμένη, κάνε κλικ για να γυρίσει την Ευρώπη να γνωρίσει»  συμμετείχαν οι 23 μαθητές της Στ τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Κορωπίου Αττικής. Το Project περιλαμβάνει μία σειρά από εκπαιδευτικές βιωματικές δραστηριότητες και θα μπορούσε να αποτελέσει αφόρμηση για την ένταξη στο δημοτικό σχολείο καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων εντάσσοντας δημιουργικά την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης τόσο  μέσω της βιωματικής και ενεργούς  μάθησης όσο και μέσα από τη λειτουργική ενσωμάτωση και ένταξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ενδεικτικά, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής παρέμβασης:

  • Γνώρισαν το λόγο δημιουργίας της Ε.Ε. και τη σταδιακή ένταξη των χωρών σε αυτή.

  • Έμαθαν ποια είναι τα κοινά σύμβολα των χωρών της Ε.Ε.

  • Αναζήτησαν και βρήκαν πληροφορίες τόσο για την αγαπημένη τους ευρωπαϊκή χώρα όσο και για τα αξιοθέατα και μνημεία που μπορεί να συναντήσει κανείς στις ευρωπαϊκές χώρες.

  • Έγιναν οι ίδιοι δημιουργοί πρωτότυπου ψηφιακού υλικού.

    Εν συντομία, τα αποτελέσματα από την πραγματοποίηση του εν λόγω Project ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για μελλοντικές και ανάλογες δράσεις. Οι δομημένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες αποδείχτηκαν ιδιαίτερα εποικοδομητικές. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια διαπιστώθηκε η σημασία της ένταξης καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία αποδεικνύοντας πως ανάλογες δράσεις μπορούν να κινητοποιήσουν τα παιδιά στη μάθηση με διασκεδαστικό τρόπο, διατηρώντας το ενδιαφέρον των μαθητών αμείωτο και δημιουργώντας ένα πρόσφορο έδαφος για την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω της αλληλεπίδρασης. Μέσω των ομαδικών και πρωτότυπων δραστηριοτήτων δόθηκε στους μαθητές η δυνατότητα να εκφράσουν αβίαστα τα συναισθήματά τους και να απελευθερώσουν το δημιουργικό τους πνεύμα.

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αρπαγή , τεχνη- Δημιουργια ψηφιακής πινακοθηκης
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Η σχολική τάξη
Η σταδιακή ένταξη των ευρωπαϊκών χωρών στην Ε.Ε
120λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Δημιουργια ψηφιακού κομικ
120λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστηριο Πληροφορικης
Aκούγοντας τις μουσικές των χωρών της Ευρωπαϊκής Έ
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστηριο Πληροφορικης
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν μέσα από βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες τον πολιτισμό, τα ήθη, έθιμα.
Τον πολιτισμό, τη μουσική και τις παραδόσεις των χωρών της Ε.Ε.
Να γίνουν οι ίδιοι δημιουργοί πρωτότυπου ψηφιακού υλικού.
Να γνωρίσουν τον μύθο της αρπαγής της Ευρώπης μέσα από την τέχνη
Να γνωρίσουν τη λειτουργία του Ευρωπαικου Συμβουλίου μέσω της προσομοιωσης
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Ευρωπαικός Πολιτισμός, Νέες Τεχνολογίες, τέχνη, Προσομοιωση,
Υλικοτεχνική υποδομή
laptop, προτζέκτορας, ψηφιακό καταγραφικο φωνής, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή,

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΙΚΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Κόκκινη κλωστή δεμένη, στη γηραιά ήπειρο τυλιγμένη, κάνε κλικ για να γυρίσει, την Ευρώπη να γνωρίσει.» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.