Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας εγκώμιον

3 ώρες

Φάση δημιουργίας

50λεπτά

Έχοντας συγκεντρώσει το υλικό τους οι μαθητές/τριες προβαίνουν στη δημιουργία του τελικού προϊόντος της εργασίας τους, το οποίο μπορεί να πάρει τη μορφή μιας ηλεκτρονικής παρουσίασης, μιας ταινίας μικρού μήκους ή μιας ψηφιακής αφίσας. 

Το σενάριο μπορεί να εμπλουτισθεί περαιτέρω με την παρακολούθηση ντοκυμανταίρ σχετικά με τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων ή το Ευπαλίνειο Όρυγμα, τα οποία υπάρχουν στο δικτυακό τόπο της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης (http://www.edutv.gr/) στην επιλογή Δευτεροβάθμια - Ιστορία/Αρχαιολογία, και οπωσδήποτε με την βραβευμένη ταινία "Δίολκος για 1500 χρόνια". 


Δίολκος για 1500 χρόνια (βραβευμένη ταινία εικονοκινητικής τεχνικής)


Παραγωγή Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας. Δημιουργοί: Θ.Π. Τάσιος, Ν.Μήμας, Γ. Πολύζος

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΤΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο « Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας εγκώμιον» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
1990