Η φλογέρα του Βασιλιά

Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Η φλογέρα του Βασιλιά

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

 Η γνωριμία των μαθητών με την εμβληματική μορφή του Βασιλείου του Β΄ και η εκτίμηση της συνεισφοράς του σ' αυτό που ονομάστηκε "Μακεδονική Αναγέννηση" επιχειρείται με την παροχή ποικίλων πηγών, σύγχρονων και μεταγενέστερων, τις οποίες τα παιδιά καλούνται να επεξεργαστούν ερμηνευτικά, κριτικά και διαλεκτικά, έτσι ώστε να διατυπώσουν τα δικά τους συμπεράσματα και να οικοδομήσουν με το δικό τους τρόπο την ιστορική γνώση. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Με το σενάριο αυτό δίνεται μια ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα την εμβληματική μορφή του αυτοκράτορα Βασιλείου Β' (Βουλγαροκτόνου), ο οποίος υπήρξε υπόδειγμα πολιτικής και στρατιωτικής διοίκησης με θαυμαστά αποτελέσματα - ηγέτης και στρατηγός ταυτόχρονα. Σύμφωνα με τον σπουδαίο Βυζαντινολόγο και μελετητή του Βασιλείου του Β, G.Schlumberger:

«Η βασιλεία του υπήρξε μακροτάτη καθ’όλην τήν ύπαρξιν της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας καί μία των πλέον μακροχρονίων της παγκοσμίου Ιστορίας. Μέ τόν θάνατό του εξέλιπεν η μεγαλυτέρα καί ενδοξοτέρα φυσιογνωμία του μεσαιωνικού Ελληνισμού.»

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΔΕ) > Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία > Ηγετικές προσωπικότητες >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Φάση διερεύνησης και επεξεργασίας των πηγών
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής/Αίθουσα με διαδραστικό πίνακα και φορητούς υπολογιστές ανά ομάδα
Φάση δημιουργίας τελικού προϊόντος
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής/Αίθουσα με διαδραστικό πίνακα και φορητούς υπολογιστές ανά ομάδα
Διδακτικοί Στόχοι
Να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την περίοδο βασιλείας του Βασιλείου του Β΄
Να ερμηνεύσουν τη "χρήση" του Βασιλείου του Β' ως προτύπου κατατρόπωσης του βουλγαρικού επεκτατισμού
Να εξετάσουν την επιρροή της ζωής και της δράσης του πάνω σε λογοτεχνικά κείμενα
Να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία της Ιστορίας (διαδικαστική γνώση)
Να αναπτύξουν ιστορική ενσυναίσθηση ώστε να ερμηνεύουν και να κατανοούν πολεμικά εγκλήματα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Βυζαντινή Ιστορία, Μακεδονική Δυναστεία, Βασίλειος Β',
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Πληροφορικής ή αίθουσα με διαδραστικό πίνακα και φορητούς υπολογιστές ανά ομάδα μαθητών.

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΤΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η φλογέρα του Βασιλιά» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).