Σπαρτικά Μηχανήματα

Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Σπαρτικά Μηχανήματα

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οι διάφορες καλλιέργειες απαιτούν και διαφορετικά μηχανήματα σποράς. Η σπορά των καλλιεργειών μπορει να πραγματοποιηθεί με λιπασματοδιανομείς, σπαρτικές  για σπορά στα πεταχτά, κοινές σπαρτικές και πνευματικές σπαρτικές. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η σπορά των διαφόρων φυτών μπορει να γίνει με πολλούς τρόπους και μηχανήματα.Τ ο συγκεκριμένο σενάριο αποσκοπεί  στο να γνωρίσουν οι μαθητές τα μηχανήματα σποράς, τις καλλιέργειες που το καθένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως επίσης και τις εργασίες που μπορούν να κάνουν.  

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Βιβλιογραφική μελέτη
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ -ΑΙΘΟΥΣΑ
Αναγνώριση σπαρτικών μηχανημάτων και μερών τους
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Χώρος εμπορικής έκθεσης μηχανημάτων
Αξιολόγηση -Ανατροφοδότηση
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ -ΑΙΘΟΥΣΑ
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητέςνα αναφέρουν τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για τη σπορά
Οι μαθητές να περιγράφουν τα μέρη μιας κοινής σπαρτικής μηχανής
Οι μαθητές να περιγράφουν τα μέρη μιας πνευματικής σπαρτικής μηχανής
Οι μαθητές να αναφέρουν τις διαφορετικές εργασίες που μπορεί να κάνει μια πνευματική σπαρτική μηχανή
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Σπαρτική μηχανή, πνευματική σπαρτική μηχανή, μέρη σπαρτικής μηχανής, εργασίες σπαρτικής μηχανής.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η/Υ, προτζέκτορας, σύνδεση στο διαδίκτυο,φωτογραφίες βίντεο, προσπέκτους σπαρτικών μηχανημάτων.

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΑΦΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο « Σπαρτικά Μηχανήματα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).