Φάση Σεναρίου

Χημεία (Γυμνάσιο)

Φυσικές ιδιότητες των υλικών

1 ώρα

Θερμική αγωγιμότητα

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_f4_1.docx

Οι μαθητές παραμένουν στις ομάδες που έχουν δημιουργηθεί στην 1η φάση του σεναρίου. Κάθε ομάδα παίρνει ένα φύλλο εργασίας το οποίο θα συμπληρώσει και θα παραδώσει στον καθηγητή. Ο καθηγητής καθοδηγεί τους μαθητές στη συμπλήρωση, ακολουθώντας τα βήματα όπως περιγράφονται στο φύλλο εργασίας. 

Στην πρόβλεψη αφήνει τους μαθητές να απαντήσουν όπως αυτοί νομίζουν. Δεν μας ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση εάν οι μαθητές κάνουν σωστή πρόβλεψη. Προσπαθούμε να ανακαλύψουμε προϋπάρχουσες λανθασμένες αντιλήψεις των μαθητών. Από την εμπειρία μας οι μαθητές προβλέπουν λανθασμένα. Οι μαθητές πιστεύουν ότι ο σίδηρος είναι περισσότερο θερμικά αγώγιμος από το γραφίτη διότι ο σίδηρος είναι μέταλλο.

Πριν από τη σχεδίαση του πειράματος ελέγχου ο καθηγητής κάνει τις παρακάτω αναφορές:

Ως θερμική αγωγιμότητα ορίζεται η χαρακτηριστική ιδιότητα της ύλης που προσδιορίζει την ευκολία ή δυσκολία διάδοσης της θερμότητας στο εσωτερικό ενός υλικού. 

Ένας τρόπος για να συγκρίνουμε τη θερμική αγωγιμότητα δύο ή περισσοτέρων υλικών είναι να πάρουμε ελάσματα ίδιων διαστάσεων διαφόρων μετάλλων, να τα τοποθετήσουμε σε θερμογραφικό χαρτί και στο ένα ελεύθερο άκρο τους να δώσουμε για ένα χρονικό διάστημα την ίδια ποσότητα θερμότητας. Στη συνέχεια αν αφαιρέσουμε τα υλικά από θερμογραφικό χαρτί και μετρήσουμε το ίχνος που θα αφήσουν (με ένα χαράκι), θα έχουμε ένα έμμεσο τρόπο σύγκρισης της θερμικής αγωγιμότητας των δύο ή περισσοτέρων υλικών.

Η σχεδίαση είναι απαραίτητη γιατί έρευνες έδειξαν ότι μαθητές εκτελούν μηχανικά και δεν κατανοούν πειραματικές διατάξεις που έχουν σχεδιαστεί από άλλους.

Η εκτέλεση του πειράματος στο εικονικό εργαστήριο γίνεται από τον καθηγητή, για οικονομία χρόνου, πάντοτε όμως με τις υποδείξεις των μαθητών και συζήτηση στην ολομέλεια.

Τα υπόλοιπα βήματα του φύλλου εργασίας (συμπλήρωση ερωτήσεων - σύγκριση – έλεγχος πρόβλεψης – συμπέρασμα) εκτελούνται από τους μαθητές χωρίς στην παρέμβαση του δασκάλου.

Οι ερωτήσεις – ασκήσεις που ακολουθούν μπορούν να αποτελέσουν εργασία των μαθητών στο σπίτι.


Προσομοίωση: Σύγκριση της θερμικής αγωγιμότητας υλικών

Για να τρέχει η προσομοίωση πρέπει απαραίτητα να είναι εγκαταστημένη η προσθήκη (plugin) «Adobe Shockwave Player» την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της Adobe: https://get.adobe.com/shockwave/ και να την εγκαταστήσετε

Ερώτηση 1η


Ερώτηση 2η


Ερώτηση 3η


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Φυσικές ιδιότητες των υλικών» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2073