Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)

THE RIGHT TO EDUCATION

3 ώρες

Amaf School of Nairobi-Kenya

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
amaf_school_of_nairobi_0.docx letter_0.docx

Οι μαθητές παρακολουθούν τα video και βλέπουν τη ζωή των μαθητών στην Ελλάδα και στην Κένυα.Παρακολουθούν το αποτέλεσμα ενός καινοτόμου πραγματικού σεναρίου που αποβλέπει στο να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την αξία της εκπαίδευσης.Κατόπιν προτρέπουμε τους μαθητές μας να πάρουν μέρος σε skype session με τους μαθητές του Amaf School. Μέσα από αυτή την επικοινωνία η αγγλική γλώσσα γίνεται φορέας επικοινωνίας και πολιτισμού και μας αποκαλύπτει πως σκοπός της εκμάθησης μια γλώσσας δεν είναι η κατάκτηση μιας κατακερματισμένης γνώσης αλλά η κατάκτηση στάσεων και συμπεριφορών μέσα σε μια μεταβαλλόμενη,πολύγλωσση και πολυπολιτισμική κοινωνία.


School life at the Amaf School

Aspects of the pupils' everyday life at the Amaf School. While matching , the pupils are becoming aware of the challenges Amaf children confront in order to have access to education.

What do you know about Amaf School?

Οι μαθητές προσπαθούν μέσα από τα video και το φύλλο εργασίας να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες για το Amaf School και να συμπληρώσουν την άσκηση.

Η μέρα ενός μαθητή στην Ελλάδα και στην Κένυα.

Οι μαθητές παρακολουθούν το video και εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές που υπάρχουν στη ζωή των μαθητών στην Κένυα και αντίστοιχα στην Ελλάδα.Ακολουθεί συζήτηση που σκοπεύει στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου

Amaf School of Nairobi : " Here we eat books and drink Knowledge "

Schools from different parts of the world can bring the world into your classroom and encourage your pupils to develop as global citizens.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜΒΡΟΣΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «THE RIGHT TO EDUCATION» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2194