Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ - ΕΠΙΚΕΝΤΡΗ - ΧΟΡΔΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑ ΔΥΟ ΤΕΜΝΟΥΣΩΝ

3 ώρες

Αξιολόγηση

30λεπτά

Γ΄ φάσηΑξιολόγηση

Στην  τρίτη  φάση του  σεναρίου  οι  μαθητές  εμπλέκονται  με  ερωτήσεις  κλειστού  τύπου  (πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης, σωστού λάθους) με στόχο την αυτοαξιολόγησή  τους. Δεν αναμένεται να  έχουν  ιδιαίτερα προβλήματα. Σε περιπτώσεις λαθών  τους  δίνεται  η  δυνατότητα  επανάληψης  της  προσπάθειάς  τους  με  στόχο  να  διευκρινιστεί  οποιαδήποτε  απορία.

Στην  συνέχεια  (και εφόσον υπάρχει  χρόνος)  δίνεται  μια  άσκηση, όπου  οι  ομάδες  των  μαθητών, υπό  την  εποπτεία  του  διδάσκοντος, θα  επεξεργαστούν  και  θα  λύσουν. Στην  συνέχεια  τρείς  εκπρόσωποι  κάποιων  ομάδων  θα  λύσουν (από  ένα υποερώτημα  ο  καθένας)  την  άσκηση  στον  πίνακα. Εναλλακτικά  η  άσκηση  μπορεί  να  δοθεί  για  το  σπίτι.

Τέλος  δίνεται  η  δυνατότητα  στον  διδάσκοντα  να  ελέγξει  κατά  πόσο  επιτεύχθηκαν  οι  στόχοι  του  σεναρίου, αξιολογώντας  την  διαδικασία  υλοποίησης  του  σεναρίου, λαμβάνοντας  υπόψη  όλα  τα  στοιχεία  (και  των  τριών  φάσεων), ώστε αν  χρειαστεί  να  προβεί  στις  κατάλληλες  διορθώσεις.


Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής


Ερωτήσεις αντιστοίχισης


Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους


Άσκηση

Η άσκηση μπορεί να δοθεί και για δουλειά στο σπίτι

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΕΡΑΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ - ΕΠΙΚΕΝΤΡΗ - ΧΟΡΔΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑ ΔΥΟ ΤΕΜΝΟΥΣΩΝ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2215