Φάση Σεναρίου

Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Ο Πλανήτης μας η Γη - Μέρος Α' (οι εποχές)

2 ώρες

Δραστηριότητα-2

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_2.docx

Οι μαθητές χρησιμοποιούν την προσομοίωση "Εποχές – Ισημερίες - Ηλιοστάσια"

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2742

και για διερευνούν για ποιόν ακριβώς λόγο η κλίση του άξονα της Γης, επηρεάζει την εμφάνιση των εποχών, όπως διαπίστωσαν στην προηγούμενη Δραστηριότητα. Σημειώνουν τις παρατηρήσεις τους με τη βοήθεια του «Φύλλου εργασίας-2».

 

Στο Α’ μέρος της διερεύνησης, οι μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν τη δράση των ακτίνων του Ήλιου πάνω σε διάφορες περιοχές πάνω στη Γη, με έμφαση στους Τροπικούς κύκλους και τον Ισημερινό.

Μέσα από τις παρατηρήσεις τους οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ των ισημεριών και των ηλιοστασίων και των χαρακτηριστικών αυτών παράλληλων κύκλων, καθώς στις ημερομηνίες αυτές αλλάζει η κλίση των ακτίνων του Ήλιου και επομένως και η δράση που ασκούν σε κάθε περιοχή πάνω στη Γη, η οποία οριοθετείται από τους κύκλους αυτούς.

Στο Β’ μέρος της διερεύνησης, εμβαθύνεται ακόμη περισσότερο ο συσχετισμός μεταξύ της κλίσης και της δράσης των ακτίνων του Ήλιου και των εποχών.

Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν ένα πίνακα λαμβάνοντας δεδομένα από την προσομοίωση, στον οποίο γίνεται φανερό ότι οι εποχές στο Βόρειο και το Νότιο ημισφαίριο δεν συμβαδίζουν ημερολογιακά, αλλά ταυτίζονται με την ένταση της δράσης των ακτίνων του Ήλιου

Στο Γ’ και τελευταίο μέρος της διερεύνησης, η μελέτη επικεντρώνεται στο μέγεθος της διαδρομής που εκτελεί ο Ήλιος, όπως αυτή φαίνεται στον ουρανό από κάποιον τόπο πάνω στη Γη.

Οι μαθητές μέσα από τις παρατηρήσεις τους και με τη βοήθεια της προσομοίωσης, μπορούν να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι όσο μεγαλύτερη είναι η διαδρομή του Ήλιου, τόσο μεγάλη είναι και η διάρκεια της ημέρας σε ένα τόπο, ενώ το αντίθετο ισχύει όταν η διαδρομή του Ήλιου είναι μικρή.

Το παραπάνω συμπέρασμα, καλούνται επίσης να το συσχετίσουν με την εναλλαγή των εποχών, καθώς το καλοκαίρι οι ημέρες είναι μεγαλύτερες ενώ το χειμώνα μικρότερες, είτε βρισκόμαστε στο Βόρειο είτε στο νότιο Ημισφαίριο.


Δημιουργός Σεναρίου: Ιωάννης Λεύκος (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο Πλανήτης μας η Γη - Μέρος Α' (οι εποχές)» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2437