Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)

Lord Byron: an English poet or a hero?

2 ώρες

Lord Byron's biography

40λεπτά

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το κείμενο της βιογραφίας, μαθαίνουν πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Λόρδου Βύρωνα και μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες προσπαθούν να καταλάβουν πως είναι δομημένο ένα τέτοιο κείμενο. Στην τελευταία δραστηριότητα προσπαθούν να κατανοήσουν το άγνωστο λεξιλόγιο του κειμένου. 


Read and find out about Lord Byron.

Read the paragraphs and put them in a chronological order.

What's the title?

Read the biography with the paragraphs in the right order and match the paragraphs with the correct title.

Guess the meaning

There are some unknown words and phrases in the text.Try to guess their meaning and select the right one.

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Lord Byron: an English poet or a hero?» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2535