Ας γνωρίσουμε το θέατρο σκιών

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Ας γνωρίσουμε το θέατρο σκιών

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το εκπαιδευτικό σενάριο εστιάζει στη γνωριμία των παιδιών με τις φιγούρες του ελληνικού θεάτρου σκιών. Ενθαρρύνονται να γνωρίσουν τις διάφορες φιγούρες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (φωνή, ενδυμασία, μορφολογικά γνωρίσματα).


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το θέατρο σκιών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λαϊκής μας παράδοσης και τέχνης. Τα παιδιά του νηπιαγωγείου καλούνται μέσα από αυτό το σενάριο να γνωρίσουν τις φιγούρες και να κατανοήσουν τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του κάθε χαρακτήρα.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Προσχολική Παιδαγωγική > Παιδί Δημιουργία και Έκφραση >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ας γνωρίσουμε τις φιγούρες του θεάτρου σκιών!
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη, Η/Υ.
Παίζοντας με τις φιγούρες
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη, Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με το θέατρο σκιών, ως μέρος της λαϊκής μας παράδοσης.
Να γνωρίσουν τις φιγούρες και να ταυτίζουν κάθε ήρωα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
θέατρο σκιών, φιγούρες, λαϊκή παράδοση,
Υλικοτεχνική υποδομή
πλαστικές φιγούρες θεάτρου σκιών, εικόνες φιγούρων, Η/Υ, διαδίκτυο.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΝΑ ΠΑΠΠΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ας γνωρίσουμε το θέατρο σκιών» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.