Τα είδη των χαρτών

Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Τα είδη των χαρτών

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο περιέχει διάφορους τύπους χαρτών. Επίσης σ' αυτό αναφέρονται και τα ονόματα κάποιων σπουδαίων γεωγράφων.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Ο χάρτης είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να γνωρίσει ο μαθητής/ η μαθήτρια τον κόσμο. Όμως για την περιγραφή και κατανόηση κάποιων αντικειμένων (ήπειροι, βουνά, ποταμοί, πόλεις, δρόμοι,προϊόντα κτλ.) απαιτούνται ορισμένες αναπαραστάσεις. Οι μαθητές γνωρίζουν τους χάρτες, αλλά δυσκολεύονται στην εύρεση των στοιχείων και της ονομασίας του καθενός.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Γεωγραφία (ΠΕ) > Χάρτες > Τύποι χαρτών >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Παρουσίαση PowerPoint με τα είδη των χαρτών
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Μέσα στη σχολική τάξη
Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη (Kidspiration)
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στο εργαστήριο πληροφορικής
Παρουσίαση λογισμικού Ε΄τάξης (Φωτόδεντρο)
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στο εργαστήριο πληροφορικής
Άσκηση πολλαπλής επιλογής
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Μέσα στη σχολική τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Να διακρίνουν τα είδη των χαρτών
Να εντοπίζουν τα κύρια στοιχεία του κάθε χάρτη
Να ξεχωρίζουν τους θεματικούς από τους γενικούς χάρτες
Να μάθουν για το έργο των πρώτων γεωγράφων
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
χάρτης, θεματικός χάρτης, γενικός χάρτης, γεωγράφοι,
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη διεξαγωγή του σεναρίου απαιτούνται ένας υπολογιστός και ένας βιντεοπροβολέας για τις δραστηριότητες που γίνονται μέσα στην σχολική τάξη. Για τη δημιουργία του εννοιολογικού χάρτη οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες 2-3 ατόμων μπροστά από έναν υπολογιστή εφοδιασμένο με το λογισμικό Kidspiration στο εργαστήριο της Πληροφορικής του σχολείου. Επίσης χρειάζεται ένας εκτυπωτής για να εκτυπώσουμε την άσκηση αντιστοίχισης και ένα φωτοτυπικό μηχάνημα για να αναπαράγουμε την άσκηση και να τη μοιράσουμε στους μαθητές.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΛΑΤΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τα είδη των χαρτών» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.