Το Ανάγλυφο της Ευρώπης

Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Το Ανάγλυφο της Ευρώπης

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το ψηφιακό σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Στ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Οι μαθητές γνωρίζουν να ορίζουν τη θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο χάρτη, ενώ έχουν διδαχτεί και μπορούν να εντοπίζουν κάποια στοιχεία του οριζόντιου και του κατακόρυφου διαμελισμού.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με στοιχεία του οριζόντιου και κατακόρυφου διαμελισμού της Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα τα ποτάμια, τις χερσονήσους, τις οροσειρές, τα νησιά και τις πεδιάδες.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Γεωγραφία (ΠΕ) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ανίχνευση και υπενθύμιση πρότερων γνώσεων.
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Μελέτη γεωφυσικού χάρτη Ευρώπης και καταγραφή.
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Σύνθεση εννοιολογικού χάρτη και παρουσίαση.
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Εμπέδωση και αξιολόγηση νέας γνώσης.
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τα διαφορετικά στοιχεία του ανάγλυφου.
Να μάθουν να ονοματίζουν στο χάρτη της Ευρώπης στοιχεία του ανάγλυφου.
Να οργανώνουν και να επαληθεύουν τις παρεχόμενες πληροφορίες.
Να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν για την επίτευξη αποτελέσματος.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Γεωγραφία, Ανάγλυφο, Ευρώπη, ποτάμια, χερσόνησοι, πεδιάδες, νησιά, οροσειρές,
Υλικοτεχνική υποδομή
5 ηλεκτρονικοί υπολογιστές για εργασία των ομάδων, προβολικό μηχάνημα για προβολή εργασιών, εκτυπωτής
Δημιουργός Σεναρίου: Αθανάσιος Μπατσίλας (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το Ανάγλυφο της Ευρώπης» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.