Φάση Σεναρίου

Διαθεματική Ομάδα (Προσχολική)

Η ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

3 ώρες

Γνωρίζουμε τη Yeh-Shen!

35λεπτά

Στην ολομέλεια παρακολουθούμε στον Η/Υ την ιστορία της Yeh-Shen, της "Κινέζας" Σταχτοπούτας.

Επισημαίνουμε τα βασικά στοιχεία του παραμυθιού και το συγκρίνουμε με την εκδοχή που ήδη γνωρίζουμε.


YEH-SHEN- Η ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑΣ


Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3473