Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Δημιουργία παιχνιδιού με το ΜΙΤ AppInvnentor (Πινγκ - Πονγκ).

3 ώρες

Προγραμματίζοντας τους Χαρακτήρες & Συμπεριφορές.

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fe2.pdf

Σε αυτή τη φάση έχουμε τους δύο βασικούς χαρακτήρες του παιχνιδιού, το μπαλάκι και τη ρακέτα και προγραμματίζουμε τη συμπεριφορά τους στα διάφορα γεγονότα.


Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΡΑΒΟΓΛΙΑΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο « Δημιουργία παιχνιδιού με το ΜΙΤ AppInvnentor (Πινγκ - Πονγκ).» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3496