Οπλισμοί μείζονων κλιμάκων

Μουσική (Γυμνάσιο)

Οπλισμοί μείζονων κλιμάκων

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Περιγραφή κατασκευής μείζονων κλιμάκων με διέσεις και υφέσεις και ασκήσεις εύρεσης οπλισμών, για τους μαθητές της α' γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Εύρεση οπλισμού μείζονων κλιμάκων, με διέσεις και υφέσεις

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Μουσική > Άλλα θέματα μουσικής >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Μείζονες κλίμακες με διέσεις
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα ή Η/Υ
Μείζονες κλίμακες με υφέσεις
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα ή Η/Υ
Παράρτημα
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν οι μαθητές τις μείζονες κλίμακες με διέσεις και υφέσεις
Να είναι σε θέση οι μαθητές να βρίσκουν τον οπλισμό μιας μείζονας κλίμακας
Να μπορούν οι μαθητές να βρίσκουν τη μείζονα κλίμακα ενός δοσμένου οπλισμού
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
κλίμακα, οπλισμός, διέσεις, υφέσεις, μείζονα,
Υλικοτεχνική υποδομή
Αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα ή Η/Υ

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΟΛΛΙΣ ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑΤΑ) (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οπλισμοί μείζονων κλιμάκων» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).