Η Ελληνική Μετανάστευση κατά τον 20ο αιώνα

Διαθεματική Ομάδα (Γυμνάσιο)

Η Ελληνική Μετανάστευση κατά τον 20ο αιώνα

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

1)Δίνεται στους μαθητές ένας σύνδεσμος(https://www.google.gr/search?q=εικονες+ελληνων+μεταναστων&espv=2&biw=1024&bih=677&tbm=isch&tb) με εικόνες από την Ελληνική Μετανάστευση (υπάρχει και αποθηκευμένο το σχετικό powerpoint σε περίπτωση απρόοπτης δυσκολίας) για περιήγηση και ακολουθεί συζήτηση και συμπλήρωση σχετικού φύλλου εργασίας και διαδραστικών ασκήσεων.(1 διδακτική ώρα).2)Διαβάζει ο καθηγητής στους μαθητές αποσπάσματα από 2 σχετικά λογοτεχνικά κείμενα του Γ.Βαλτινου("2 Γράμματα της Χαράς"-ανθολόγιο Β Γυμνασίου και "η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται"-ανθολόγιο Α Γυμνασίου).Ακολουθεί συζήτηση και συμπλήρωση φύλλου εργασίας.(1 διδακτική ώρα).3) Προβολή διαδραστικού βίντεο (https://www.youtube.com/watch?v=vXIygjH3ru4) με το ίδιο θέμα και συμπλήρωση φύλλου εργασίας στον υπολογιστή .(1 διδακτική ώρα).

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Να γνωρίσουν οι μαθητές ότι και η Ελλάδα,που σήμερα είναι χώρα υποδοχής μεταναστών,υπήρξε στο παρελθόν χώρα αποστολής μεταναστών σε μεγάλο ποσοστό.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Διαθεματική Ομάδα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
χαμηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Οι εικόνες μιλούν για τους μετανάστες .
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
αίθουσα πληροφορικής
Το ιστορικό γίγνεσθαι μέσα από τη Λογοτεχνία.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο ΤΠΕ
Η Μετανάστευση συνολικά.
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο ΤΠΕ
Διδακτικοί Στόχοι
Να κατανοήσουν οι μαθητές την ιστορική διάσταση της μετανάστευσης .
Να κατανοήσουν τα αίτια της μετανάστευσης και τις μορφές της ως κοινωνικό φαινόμενο
Η ανάπλαση, με τη φαντασία των μαθητών του τρόπου ζωής των μεταναστών εκείνης της εποχής
Η εξάλειψη των προκαταλήψεων και των κοινωνικών στερεοτύπων.
Η σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν μέσα από τη διαχρονικότητα των ιδεών.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
μετανάστευση, χώρες υποδοχής, αίτια(πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά), μέσα μεταφοράς, σύγκριση παρελθόντος-παρόντος.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Υπολογιστές,βιντεοπροβολέας,
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΥΛΕΑ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Ελληνική Μετανάστευση κατά τον 20ο αιώνα» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.