Η Εθνική Αντίσταση και τα προμηνύματα του Εμφυλίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Η Εθνική Αντίσταση και τα προμηνύματα του Εμφυλίου

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Μια προσπάθεια γνωριμίας και κριτικής αποτίμησης της αξίας που έχει η Ελληνική Εθνική Αντίσταση στο Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο μέσα από τη μαρτυρία ,τις φωτογραφίες , τις γραπτές πηγές και η σύνδεσή της με τον εμφύλιο πόλεμο που ακολούθησε.Σκοπός του σεναρίου είναι να κατανοήσουν οι μαθητές πώς η ιστορική εξέλιξη προκύπτει μέσα από τις ήδη υπάρχουσες συνθήκες μιας περιόδου (Οι συγκρούσεις αντιστασιακών ομάδων και η ύπαρξη διαφορετικών πόλων εξουσίας κατά την Κατοχή προμηνύουν τον Εμφύλιο ) και πως συχνά στην Ιστορία έχουμε την two sides of the room approach, τη σύγκρουση διαφορετικών απόψεων.

Η διδασκαλία περιλαμβάνει δύο φάσεις: Στην πρώτη δίνεται η αφόρμηση στους μαθητές να αναρωτηθούν για το διασπασμένο χαρακτήρα της Εθνικής Αντίστασης και του ελληνικού πολιτικού κόσμου γενικότερα την εποχή της Κατοχής παρακολουθώντας ένα βίντεο , μετά παρουσιάζονται τα γεγονότα συνοπτικά μέσω μιας χρονογραμμής κι ελέγχεται το γνωστικό υπόβραθο των μαθητών μέσω ασκήσεων κλειστού τύπου ( Μία διδακτική ώρα). Στη δεύτερη φάση οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες που απαρτίζονται από διαφορετικής επίδοσης μαθητές και επεξεργάζονται ιστορικές πηγές (κείμενα και φωτογραφίες) με βάση φύλλα εργασίας που τους δίνονται σχετικά με την σημασία της Εθνικής Αντίστασης και τις εμφύλιες διαμάχες που υπήρχαν σ’αυτήν. Στα πλαίσια δύο διδακτικών ωρών ολοκληρώνουν τις παρουσιάσεις τους και τις ανακοινώνουν στην ολομέλεια της τάξης το τελευταίο εικοσάλεπτο.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.H Eλλάδα στη δεκαετία 19401950 ,ένα έθνος σε κρίση,εκδ.Θεμέλιο

2.Ι.Ε.Ε εκδοτική Αθηνών

3.Ιστορία νεότερη και σύγχρονη, Αθήνα ΟΕΔΒ

4. Γ.Ρούσσου, Νεώτερη Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 1826-1974, Ελληνική Μορφωτική εστία

5.Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950 ,Ένα έθνος σε κρίση, Θεμέλιο


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Πώς η Ελληνική Αντίσταση στην εποχή της γερμανικής κατοχής ξεκίνησε ελπιδοφόρα και ενωμένη , για να διασπασθεί στο τέλος και να τεθούν τα σπέρματα του εμφυλίου με την παρέμβαση των Άγγλων.Η διαχρονική μέθοδος του "διαίρει και βασίλευε" και ο "διχασμός" ως βασικό χαρακτηριστικό της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΔΕ) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Α΄Φάση :Παρακολούθηση Ντοκιμαντέρ,
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Στο εργαστήριο πληροφορικής ή σε αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό ή προτζέκτορα
Α1 Διευκρίνιση του όρου "κουίσλιγκ".
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σε αίθουσα με σύνδεση στο Διαδίκτυο.
Α2 Τα κυριότερα γεγονότα της Εθνικής Αντίστασης .
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σε αίθουσα με σύνδεση στο Διαδίκτυο.
Α3 Ασκήσεις κλειστού τύπου.
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα με διαδραστικό ή προτζέκτορα .
Β΄Επεξεργασία πηγών με φύλλα εργασίας.
120λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας με προτζέκτορα για προβολή εικόνων.
Διδακτικοί Στόχοι
Να κατανοήσουν τον σκληρό χαρακτήρα της τριπλής κατοχής στην Ελλάδα
Να γνωρίσουν τις κυριότερες αντιστασιακές οργανώσεις , τα χαρακτηριστικά τους , τις πολιτικές ιδέες
Να αποτιμήσουν την αξία της Εθνικής αντίστασης και να αξιολογήσουν τη δράση της .
Να κατανοήσουν πώς οδηγηθήκαμε από την Αντίσταση στον Εμφύλιο.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Αντιστασιακή οργάνωση, Τριπλή Κατοχή, ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ, ΕΚΚΑ, Γοργοπόταμος, Κυβέρνηση των Βουνών, εμφύλιος, Κυβέρνηση στο Κάιρο, αγγλικός παράγοντας.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Προτζέκτορας, σύνδεση με το διαδίκτυο, πρόγραμμα δημιουργίας ερωτήσεων κλειστού τύπου , πρόγραμμα δημιουργίας χρονογραμμής,
Δημιουργός Σεναρίου: Σοφία Καρατζόγλου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Εθνική Αντίσταση και τα προμηνύματα του Εμφυλίου» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.